شما برای پرداخت می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

1-پرداخت آنلاین با درگاه بانکی (به زودی فعال می شود)

2-واریز به شماره حساب های فروشگاه اینسِیف ایکس