مقاله ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردي و چگونگی بکارگیري آن – قسمت 5

دستکش ایمنی

حفاظت دست ها:

(دستکشهاي حفاظتی، دستکش چرمی و لاستیکی)
براي حفاظت دستها آنها در مقابل خطراتی مثل سوختگی در اثر گرما، ساییدگی، بریدگی و خراشیدگی باید از دستکش هاي حفاظتی مناسب استفاده نمود ، بطوريکه ضمن حفاظت از دستها هیچگونه ناراحتی نیز براي حرکت انگشتان ایجاد نکرده و باعث حساسیت پوست دست نیز نشوند .
کارگرانی که با دستگاههایی مثل مته یا تراش و غیره که قسمت هاي گردان دارند و احتمال برخورد دستان کارگر با آنها وجود دارد و دقت عمل کارگر نیز به همراه استفاده از دستکش کم می شود نباید از دستکش استفاده کنند .
انواع دستکش هایی که کارگران باید از آنها با توجه به شغلی که دارند استفاده کنند عبارتند از :
دستکش هاي چرمی براي کار جوشکاري و کار با فلزات و دستکش پنبه اي براي کارهاي حمل و نقل. دستکشهاي لاستیکی یا جنس مخصوص مشابه عایق الکتریسیته براي برق کاران ، دستکشهاي لاستیکی یا پلاستیکی براي جا به جا کردن ظروف اسید و مواد سمی و تحریک کننده و عفونی سر و کار دارند باید داراي شرایط زیر باشند :
– ساق آنها به قدري بلند باشد که بازوها را بپوشاند .
– کلیه قسمتهاي آن داراي مقاومت کافی در مقابل مواد سمی و تحریک کننده باشد .
– فاقد سوراخ یا پارگی باشد.

وسایل حفاظت الکتریکی:

دستکش عایق ، کفش و کلاه عایق، در کارگاهها و هنگام کار ، زمانی که خطر برق گرفتگی در کار با وسایل برقی وجود دارد و کار همراه با وجود برق در سیستم غیر قابل اجتناب است توصیه میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *